Wat doe je als je een slechte dag hebt gehad?

11-01-2024

Wij mensen zijn ongelooflijk inventief! We creëren talloze strategieën om met uitdagende ervaringen om te gaan :) Vaak erven we deze strategieën van onze ouders en passen we ze onbewust toe. Ze dienen ons goed en helpen ons zelfs succesvol te functioneren, tot op een bepaald punt...

Plotseling lijkt ons lichaam niet meer mee te willen doen, het ontploft op het werk of in onze relaties, en we raken de grip kwijt. We willen teruggaan naar hoe het was, maar het lijkt niet meer te lukken...

Het kan echter anders. Zonder afleiding, verdoving of controle. In eenvoud en intelligentie van het lichaam. Door je eigen zenuwstelsel stap per stap te verkennen en het te leren reguleren, zodat je oude strategieën die niet langer dienen, veilig kunt loslaten.

Het vraagt moed - om te kijken naar wat je liever zou willen verstoppen of verbloemen, om dit als een deel van jezelf te zien, het te benoemen, en wat je voelt te aanvaarden. Het vraagt ook tijd - er is geen quick fix. En ook - vertrouwen. Vertrouwen in het diepe weten, in de wijsheid van je eigen lichaam dat alle antwoorden al lang klaar heeft...

Veel liefs, Daria